EL-mont Senica poskytuje

služby v oblasti realizácie elektroinštalácie v

rodinných

domoch a bytoch

  • komplexná realizácia NN elektrických prípojok
  • montáž svietidiel, lámp, zásuviek, vypínačov a snímačov (interiér aj exteriér)
  • realizácia odborných prehliadok a revízií elektrických zariadení
  • takisto realizujeme zapojenie a oživenie elektrických zariadení do trvalej prevádzky
  • návrh a montáž bleskozvodov
  • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1 000 V
  • elektroinštalácie v priemyselných objektoch do 1 000 V

PREČO JE POTREBNÁ REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE V STARŠÍCH BYTOCH ALEBO RODINNÝCH DOMOCH?


Na elektroinštaláciu sú v dnešnej dobe kladené iné nároky ako v minulosti. Používame omnoho viac spotrebičov, po druhé v starších objektoch bola elektroinštalácia robená podľa vtedajších noriem a z materiálov, ktoré sa dnes už nepoužívajú.

V minulosti sa na elektrické rozvody používal hliník. Hliník nie je veľmi vhodný materiál na elektrické rozvody z dôvodu jeho horšej elektrickej vodivosti. Z tohto dôvodu v inštalačných škatuliach pri skrutkových spojoch prichádzalo pri prechode prúdu k prehrievaniu spoja a postupnému uvolneniu káblov zo svoriek. Z tohto dôvodu, prichádzalo k iskreniu a pod. čo mohlo viesť až k požiaru.

Okrem nevyhovujúcich materiálov je ďalším problémom nedostatočné dimenzovanie jednotlivých okruhov, rozmiestnenie a počet potrebných zásuviek v domácnosti.


Elektroinštalácia v izbách

Počet zásuvkových obvodov je závislý od veľkosti rodinného domu alebo bytu. Pre izby by mal byť zriadený minimálne jeden zásuvkový obvod. Pričom izba z najväčším odberom elektrickej energie je obývačka. Túto odporúčame zapojiť na samostatný obvod.

Pri príprave elektroinštalácie by sme mali myslieť aj na to aké spotrebiče budeme v danej izbe používať. na rozdiel od minulosti, používame veľké množstvo elektroniky, ktorú je potrebné niekde zapnúť, prípadne nabíjať.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži obývacia izba, tu by sme už pri plánovaní mali vedieť kde budeme mať umiestnený stolík s televízorom a domácim kinom. Okrem týchto spotrebičov tu môže byť umiestnený počítač či NAS. Z tohto dôvodu, by sme tu nemali zabudnúť ani na dostatočne dimenzované dátové rozvody.

Už pri plánovaní by sme mali mať predstavu, kde bude umiestnený nábytok, aby sme jednotlivé zásuvky umiestnili na správne miesto.

Elektroinštalácia v kuchyni

Osobitné požiadavky by sme mali venovať kuchyni a napájaniu spotrebičov v nej. Tu by sme mali už pri plánovaní kuchyne vedieť, kde budú jednotlivé spotrebiče umiestnené. Vhodné je ešte spotrebiče rozdeliť na vstavané a umiestnené na kuchynskej linky. Vstavané by mali mať každý svoju zásuvku - jedná sa o chladničku, rúru, mikrovlnku, varnú dosku, umývačku riadu a pod.

Elektroinštalácia v kúpeľni

Elektrické zásuvky v kúpeľni musia byť pripojené na samostatný obvod, ktorý by mal byť chránený aj prúdovým chráničom. Ak je v kúpeľni umiestnený bojler, alebo kotol ústredného kúrenia tieto by mali byť takisto zapojené na samostatné okruhy.

Ostatné rozvody

Okrem elektrických rozvodov v jednotlivých izbách, by sme mali myslieť aj na dátové rozvody a rozvod televízneho signálu. Tieto rozvody a počet dátových zásuviek v jednotlivých izbách je potrebné dobre naplánovať.

Okrem dátových rozvodov v dome, musíme myslieť na to, že v dome môže byť namontovaný alarm, kamerový systém a elektronický vrátnik. Aj pre tieto prípady, je potrebné na fasádu vyviesť požadované rozvody. Neskoršia realizácia týchto rozvodov, môže byť komplikované a zalištované káble na fasáde môžu byť nevzhľadné.

Nemali by sme zabudnúť ani na prípojku nášho domu k internetu. Technológia akou budeme pripojený je závislá od poskytovateľa. Na toto je vhodné myslieť vopred a z vhodného miesta v dome je potrebné na hranicu pozemku vyviesť chráničku.

Pri rodinných domoch je potrebné myslieť aj na vonkajšie rozvody elektrickej energie, aby sme pri používaní elektrospotrebičov na dvore nemuseli z domu zbytočne ťahať predlžovacie káble.

Ak plánujete na dvore samostatnú garáž alebo dielňu je tiež potrebné myslieť na rozvod pre tieto budovy. Je pravdepodobné, že tu budete potrebovať aj napätie 400 V.

Revízia elektroinštalácie

Ak nám elektroinštalácia dobre slúži, tak si jej prítomnosť ani neuvedomujeme. Elektrické spotrebiče používame bez akýchkoľvek problémov. No, aj skryté nedostatky, prípadne zanedbanie bezpečnostných predpisov predstavujú v budúcnosti potencionálne ohrozenie, v lepšom prípade môžu byť len zdrojom porúch.

Ak chcete zistiť skutočný stav elektroinštalácie v domácnosti či spĺňajú požiadavky noriem sa môžete obrátiť na revízneho technika. Ten na základe odbornej prehliadky a odbornej skúšky zistí prípadné nedostatky. Takisto vám poradí ako je možné tieto nedostatky odstrániť.

Revíziu elektroinštalácie nie je potrebné podceňovať. Nejedná sa len o zdrap papiera, ako sa mnohí domnievajú Revízia v bytových domoch je zo zákona potrebná každých 3-5 rokov! Vďaka nej sa môžete vyhnúť nepríjemným situáciám v prípade skratu, že vám poisťovňa vzniknuté škody neuhradí.