Cenník

Orientačný cenník elektrotechnických prác pre byty a rodinné domy

Hrubá elektroinštalácia bytov so základným materiálom 

(t.j. drážkovanie a osadenie káblov ,osadenie krabičiek do steny, sadrovanie, kúpa káblov, krabičiek, sadry, wago svorky...) 

1-izbový byt od 1 000 €

2-izbový byt od 1 300 €

3-izbový byt od 1 500 €

4-izbový byt od 1 700 € 

Rodinné domy od 2 000 €      

Bleskozvody od 500 €

Zapojenie a osadenie rozvodnej skrine s materiálom od 150€

Osadenie a zapojenie svietidiel, vypínačov, zásuviek, dátových zásuviek, ventilátorov, digestorov, klimatizácie, šporáku... od 200€ 

Presná cenová kalkulácia po obhliadke.

 

Elektroinštalačné práce pre priemyselné a komerčné firmy 

Tieto práce sú účtované podľa náročnosti projektu po dohode so záujemcom.


Ak máte záujem o špecifické elektroinštalačné práce alebo rekonštrukcie neváhajte nás kontaktovať , radi prídeme na obhliadku.